top of page

Què hi ha la Guia Oficial del Mètode Kanban en Català?

La Kanban University ofereix, com a descàrrega gratuïta al seu lloc web, la Guia Oficial del Mètode Kanban en molts idiomes, entre ells, el català. En aquesta entrada del bloc es revisa la guia de principi a fi, per veure què donen de si aquestes 15 pàgines introductòries al Mètode Kanban.


imatge de les mans de dues persones enmig d'un bosc aguantant un mapa i buscant el camí a seguir

La Guia Oficial del Mètode Kanban en Català és un dels millors punts de partida per a totes aquelles persones catalanoparlants interessades a aprendre els conceptes bàsics del mètode, doncs, a més d'introduir-los en el món del Mètode Kanban, els proporciona orientació en cas de voler ampliar els coneixements sobre la matèria.


La Guia Oficial del Mètode Kanban en Català es pot descarregar del lloc web de la Kanban University fent clic directament aquí

 

Què és Kanban?


La guia comença amb una breu introducció explicant que es tracta d'un mètode per a la gestió del treball, incloent-hi l'anomenat treball intel·lectual (en contraposició al treball físic), també anomenat treball del coneixement (knowlegde work).


A continuació, sense entrar massa en detalls, s'explica la diferència entre mètode, metodologia i marc de treball (framework), i es comenta el conegut com a llibre blau (blue book) de David J. Anderson quan es parla dels orígens del mètode i de les seves àrees d'aplicació actuals.


detall de la vinyenta de còmic de la portada del llibre blau de David J. Anderson on es veu un equip de treball on hi ha persones saturades, altres molt ocupades i altres ocioses, i on un dels seus membres manifesta que cal fer alguna cosa al respecte

Detall de la portada del llibre blau | David J. Anderson


 

Principis i Pràctiques del Mètode Kanban


La secció principal de la guia primer de tot descriu els Principis Generals de Kanban:


 • Principis de Gestió del Canvi

  • Començar amb el que es fa ara

  • Aconseguir acords per a cercar la millora mitjançant el canvi evolutiu

  • Fomentar actes de lideratge a tots els nivells


 • Principies de Prestació del Servei

  • Comprendre i focalitzar-se en les necessitats i expectatives dels clients

  • Gestionar el treball, deixar que la gent s’organitzi al seu voltant

  • Evolucionar les polítiques per a millorar els resultats dels clients i del negoci


Es pot saber més sobre els Principis del Mètode Kanban fent click aquí

Llavors, en aquesta mateixa secció principal de la guia es descriuen les Pràctiques Generals de Kanban:


 • Pràctiques Generals de Kanban

  • Visualitzar

  • Limitar el treball-en-curs

  • Gestionar el flux

  • Fer les polítiques explícites

  • Implementar cicles de retroalimentació

  • Millorar col·laborativament, evolucionar experimentalment


Es pot saber més sobre les Pràctiques del Mètode Kanban fent click aquí

Tots aquests conceptes es resumeixen en una infografia que s'inclou a la guia:


infografia de la kanban university sobre el mètode kanban, on es mostren els valors, principis i pràctiques associades al mètode

Línies de Temps | Kanban University


En aquesta infografia, a més dels Principis i les Pràctiques, s'enumeren els Valors, del Mètode Kanban (en groc al marge esquerre i inferior de la mateixa):


 • Valors Fonamentals de Kanban

  • Acord

  • Col·laboració

  • Enfocament al Client

  • Comprensió

  • Equilibri

  • Flux del Treball

  • Lideratge

  • Respecte

  • Transparència


Es pot saber més sobre els Valors del Mètode Kanban fent click aquí

 

Kan-Bahn: una metàfora sobre el Mètode Kanban


Una secció important de la guia es basa en una metàfora per tal de reforçar alguns dels conceptes fonamentals del mètode Kanban: utilització versus rendiment, tipus de treball, classes de servei, gestió del flux del treball, visualitzar, limitar el treball en curs, sistemes de tracció (pull), bloquejos, polítiques explícites, cicles de retroalimentació, millora del sistema, opcions, punt de compromís i punt d'entrega, etc.


infografia de la kanban university amb la kan-bahn, una metàfora sobre el mètode kanban

Visualitzar el Kan-Bahn | Kanban University


En general, la metàfora d'explicar els conceptes bàsics de Kanban mitjançant una Autobahn (un tipus d'autopista alemanya) és encertat, malgrat que la comprensió d'algunes idees, com la limitació del treball en curs o explicar el funcionament dels sistemes de tracció, es fa una mica difícil seguint aquest exemple.


 

Pràctiques específiques


La darrera secció de la guia contempla diferents aspectes del mètode, tots ells orientats al fet que es pugui començar a dissenyar i utilitzar eficaçment un sistema Kanban:


STATIK


STATIK significa Systems Thinking Approach to Introducing Kanban, i és una estratègia que es pot utilitzar per a la implementació de qualsevol sistema Kanban.


És un procés de 8 passes basat en el pensament sistèmic, una forma d'entendre que un sistema es comporta com a un tot en lloc d'analitzar les parts que el componen de manera aïllada:


diagrama d'STATIK - Systems Thinking Approach to Introducing Kanban, una estratègia de 8 pases per a implementació de qualsevol sistema Kanban basant-se en el pensament sistèmic

STATIK - Systems Thinking Approach to Introducing Kanban | Kanban University


Es pot saber més sobre com dissenyar un sistema Kanban mitjançant STATIK fent clic aquí

Taulers Kanban


En aquest apartat, la guia proporciona algunes directrius relacionades amb els taulers Kanban, el mitjà més comú per a visualitzar un sistema de Kanban, però també sobre com s'hi pot limitar el treball en curs (WIP limit) i així i implementar-hi un sistema de tracció (pull):


diagrama d'un tauler kanban un s'explica que, mentre el treball es mou d'esquerra a dreta, els senyals de tracció es mouen de dreta a esquerra

Sistema de Tracció (Pull) en un Tauler Kanban | Kanban University


Es pot saber més sobre com es poden implementar totes les Práctiques de Kanban mitjançant un tauler Kanban digital amb Kanbanize fent clic aquí

Mètriques Principals de Kanban


La guia introdueix, gairebé només enumera, el conjunt de mètriques bàsiques a Kanban:


 • Mètriques Principals de Kanban

  • Temps d'Entrega (Lead Time)

  • Taxa d'Entrega (Delivery Rate)

  • Treball en Curs (WIP - Work In Progress)


I també mostra l'aparença que tenen algunes de les representacions gràfiques d'aquestes, per exemple, la distribució del temps d'entrega:


representació gràfica de la distribució del temps d'entrega en dies (eix de les X) en relació a la freqüència amb la que tenen lloc aquests valors en dies (eix de les Y)

Distribució del Temps d'Entrega | Kanban University


Es pot saber més sobre com es poden implementar totes les Práctiques de Kanban mitjançant un tauler Kanban digital amb Kanbanize fent clic aquí

Cadències de Kanban


Finalment, en aquesta darrera secció de la guia, hi ha un breu apartat on es presenten, gairebé a tall de sumari, la pràctica dels cicles de retroalimentació, amb una mica més de detall en el cas de les cadències a nivell d'equip i, just amb un breu esquema, les cadències orientades al servei:


representació gràfica de la distribució del temps d'entrega en dies (eix de les X) en relació a la freqüència amb la que tenen lloc aquests valors en dies (eix de les Y)

Cadències a Nivell d'Equip | Kanban University


La Guia Oficial del Mètode Kanban en Català es pot descarregar del lloc web de la Kanban University fent clic directament aquí

Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page