top of page

L'òptica de Kanban

La majoria d'organitzacions, sobretot les del món de la tecnologia, no només tenen la necessitat de canviar ràpidament (han de ser àgils per tal d'afrontar els canvis que es produeixen en el seu entorn), sinó que també han de fer-ho en la direcció correcta (han de tenir l'aptitud per a poder servir al propòsit dels seus clients). En aquest sentit, el Mètode Kanban, ofereix a les empreses una nova òptica que els permet anar més enllà de la visió centrada en el producte.


imatge (posada deliveradament de cap per avall) d'una mà que aguanta una òptica d'una càmera fotogràfica on, a través de les seves lents, es veu la imatge al revés d'un paisatge d'una posta de sol de colors grocs i blaus sobre una gran ciutat

Ser àgils com a empresa i, a més, ser capaços de canviar cap allà on esperen els clients significa tenir l'habilitat de respondre a les seves necessitats reconeguent que hi poden haver llacunes en la comprensió que tenim de la seva visió i de tot allò que ells consideren que és adequat al seu propòsit (fit for purpose).


Per tal d'aconseguir ambdós objectius, són imprescindibles mecanismes que mesurin constantment com són de bones i consistents les raons que els clients tenen per a finalment escollir-nos com a clients.


Cal pensar en la prestació dels serveis que oferim als clients en termes d'aptitud per al propòsit, és a dir, cal anar-se preguntant constantment per què ens ha escollit a nosaltres i què és el que més valoren de tot el que els hi oferim

És a dir, no només es pot suposar que els clients (interns o externs) estaran satisfets amb la qualitat dels productes que els hi oferim, sinó que també hem d'entendre els aspectes més intangibles del nostre treball.


 

La lent de Kanban: una manera de veure el treball


Andy Carmichael, coautor amb David Anderson del llibre Essential Kanban Condensed, parla de la lent de Kanban com a una manera diferent de veure el treball:

  • Veure el treball com a un flux

  • Veure el flux del treball com a una seqüència de passos de descobriment de coneixement

  • Veure el treball del coneixement com a un servei

  • Veure les organitzacions com a xarxes de serveis


Quan es miren les organitzacions a través de la lent de Kanban, l'òptica canvia, la perspectiva és diferent: es deixa de veure un organigrama tradicional per passar a veure una xarxa de serveis

Amb aquesta nova visió de les organitzacions, com a xarxes de serveis, les operacions de la gent que en formen part es comencen a veure com a treballs que es presten a altres clients interns a l'empresa.


 

1. Veure el treball com a un flux


Encara que pot semblar molt obvi, cal veure el treball com a un flux, des de les necessitats del client fins a les necessitats satisfetes. En canvi, el més habitual és que les empreses vulguin gestionar les persones en lloc de gestionar el treball, mirant de mantenir-les el màxim d'ocupades en lloc de centrar-se a fer que els elements de treball flueixin de manera regular i constant al llarg del procés.


El punt de partida per a començar a utilitzar Kanban hauria de ser no veure el propi treball com a mantenir-se ocupat en el que tenim encomanat, sinó com a part d'un flux de valor cap al client

Visualitzar el treball mitjançant un tauler Kanban garanteix que cada un dels elements de treball que hi circulin serà coherent i valorat pel client, i això significa que el seu valor és genuí i es pot entregar al client amb plenes garanties.


 

2. Veure el flux del treball com a una seqüència de passos de descobriment de coneixement


Veure el flux del treball (workflow) com a una seqüència de passos de descobriment de coneixement és una idea que sovint desconcerta, doncs cal fer l'esforç de deixar de veure el flux del treball com a lliuraments entre individus o equips.


Els passos d'un procés Kanban són els estats dels elements de treball, i en cada estat hi ha un component d'aprenentatge, de descobriment de coneixement, on s'utilitzen persones i habilitats segons sigui necessari

Des d'aquesta òptica, el flux del treball mostra el progrés dels elements de treball a través de diferents activitats d'aprenentatge, fins que hi ha prou coneixement sobre cada element de treball per convertir les idees i opcions en valor que finalment pot ser lliurat al client.


A més, aquesta perspectiva permet millorar contínuament els serveis que oferim i fer-los més eficaços.


 

3. Veure el treball del coneixement com a un servei


En el treball del coneixement, quan no hi ha un producte tangible, el treball és invisible, per aquest motiu, instintivament és més fàcil centrar-se en la gestió dels treballadors, no en el treball com es demana des de la perspectiva de la lent de Kanban.


Veure el treball del coneixement com a un servei implica, necessàriament, l'existència d'un client, que necessita aquest servei i, en última instància, beneficiar-se del nostre treball

Com a proveïdors de serveis, per tant, cal estar atents als nostres clients per entendre què fa el servei s'adapti a la finalitat del client i, també, en quin grau i en quin moment cal lliurar-lo.


Quan, en una organització, un servei s'ofereix a un client intern, és important no perdre de vista el client final, doncs l'objectiu real del treball del conjunt de l'empresa és satisfer les necessitats d'aquest client extern.


 

4. Veure les organitzacions com a xarxes de serveis


Veure les organitzacions com a xarxes de serveis és el que permet que diversos serveis interdependents s'organitzin, per exemple, en cadenes de serveis (seqüències de serveis), jerarquies de serveis (on el treball es descompon en elements de treball de nivell inferior que són gestionats per altres serveis), serveis interconnectats (on els bloquejos en els elements de treball es treballen en un altre servei), etc.


Aquestes xarxes de serveis s'han d'equilibrar, ajustant les polítiques i els recursos per tal de garantir un flux continu de treball i un lliurament puntual.

Per a poder escalar Kanban al llarg de tota l'organització, la lent de Kanban proposa abandonar la visió de l'empresa des de la perspectiva del seu organigrama i començar-la a veure com una xarxa de serveis on les persones prenguin consciència del servei que ofereixen i dels clients interns a qui s'adrecen. És llavors quan poden començar a autoorganitzar-se a la feina, reduir el malbaratament del pensament aïllat en sils i les activitats redundants en l'empresa, i començar a generar millores des de dins que acabin repercutint en el conjunt de l'organització.




Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page