top of page
imatge d'unes ulleres rodones mig obertes sobre un full de paper amb un manoscrit doblegat en quatre parts

Política de privacitat

Kanban.cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
El LLOC WEB https://www.kanban.cat (en endavant Kanban.cat) té per objecte proporcionar informació sobre Kanban en llengua catalana. Aquest document descriu la POLÍTICA DE PRIVACITAT que indica el tractament de les dades personals que els usuaris (en endavant USUARI/A i USUARIS/ES) faciliten al lloc web Kanban.cat. Aquesta política està regulada pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i el Consell.

INFORMACIÓ ALS USUARIS/ES 

El responsable del tractament de les dades personals dels USUARIS/ES del LLOC WEB és Sergi Planas i Solà (d’ara endavant el RESPONSABLE), amb NIF 43626531Q, i domicili a la Rambla Mestre Jaume Torrents, 101, 08430 - La Roca del Vallès.

Acceptant la POLÍTICA DE PRIVACITAT del LLOC WEB els USUARIS/ES donen el seu consentiment a Kanban.cat per a enviar-los informació sobre les millores del lloc, així com novetats comercials o noves promocions dels seus productes i serveis.

L’USUARI/A disposa del dret a oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades. Per a exercir-lo, només cal posar-se en contacte amb Kanban.cat mitjançant el correu electrònic kanban@sergiplanas.com.

El RESPONSABLE és el responsable del tractament de les dades personals dels USUARIS/ES, que seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i el Consell.


FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES


La finalitat del tractament és mantenir una relació comercial amb l’USUARI/A del LLOC WEB.

Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti la realització de comunicacions comercials o d’interès per als USUARIS/ES. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE, i sempre estaran relacionades sobre els productes i serveis de Kanban.cat, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals s’hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals dels USUARIS/ES.

  • Realització d’estudis estadístics sobre el LLOC WEB.

  • Tramitació d’encàrrecs de peticions o de qualsevol classe de petició que sigui realitzada per part de l’USUARI/A a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

  • Remissió del butlletí de notícies del LLOC WEB.

No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

 


CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES


Les dades dels USUARIS/ES es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran seguint les mesures de seguretat adequades per tal de garantir la pseudonimització, anonimització o destrucció total d'aquestes.

 


DRETS QUE ASSISTEIXEN ALS USUARIS/ES


Els drets que assisteixen als USUARIS/ES del LLOC WEB són els següents:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 

  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas a l’Agencia Española de Protección de Datos, si es considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 
Per exercir aquests drets els USUARIS/ES del LLOC WEB podran posar-se en contacte amb Kanban.cat mitjançant el correu electrònic kanban@sergiplanas.com.


Els USUARIS/ES, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis de contacte o presentats en els formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI/A garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes.

El RESPONSABLE garanteix expressament als USUARIS/ES que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que sigui necessari realitzar algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels USUARIS/ES. Totes les dades sol·licitades a través del LLOC WEB són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI/A. En el cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 


DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DE FORMULARIS


Sense perjudici del que es preveu en tot allò que s’indica en cadascun dels formularis del lloc web, quan L’USUARI/A facilita les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Kanban.cat al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin i a la seva incorporació a les bases de dades de Kanban.cat.

Kanban.cat establirà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la legislació addicional aplicable.

 


CONFIDENCIALITAT


Kanban.cat es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

Nosaltres

kanban_cat_sergi_planas_sola.jpg

Sergi Planas i Solà

Després de més de tretze anys  treballant en l'àmbit dels  sistemes de la informació d'una mitjana empresa del sector de l'automoció, la meva curiositat i el meu interès per aprendre i descobrir noves tecnologies em van empènyer al món de l'emprenedoria, on vaig estar gairebé set anys més com a soci-fundador i responsable tècnic. Aquí va començar la meva experiència en la gestió de projectes, productes i serveis fent servir metodologies àgils.

Actualment, i des de fa més de sis anys, tinc el privilegi de poder compaginar les meves funcions com Scrum Master & Kanban Coach en  una mitjana empresa de desenvolupament de programari per a entorns industrials, amb l'activitat de consultoria i formació en una escola de negocis.

Vols més detalls? Contacta'ns

Estem aquí per ajudar! Si tens preguntes, tenim respostes (potser).

Contacta amb nosaltres per telèfon, correu electrònic o a través de les nostres xarxes socials. 

bottom of page