top of page

Pràctiques
Generals
de Kanban

 

Kanban General Practices

El Mètode Kanban està molt orientat a la millora contínua de qualsevol producte, projecte o servei, de manera que, mitjançant l'aplicació de les seves pràctiques, les empreses aconsegueixen fer emergir una sèrie de comportaments que s'acaben traduint en millores a tots els nivells.

01

imatge d'una noia en un llac fent una fotografia

Visualitzar

Visualize

 • Mostrar el treball i el seu flux

 • Visualitzar els riscos

 • Construir un model visual que reflecteixi com es treballa actualment

02

Limitar el treball-en-curs

Limit work-in-progress

 • Deixar de començar, començar a acabar!

 • De dreta a esquerra

 • Limitar el treball en curs a la capacitat disponible al sistema

imatge d'una persona allisant massa per fer tallarines de pasta

03

imatge d'una canoa a la riba d'un curs d'aigua d'un riu o d'un llac

Gestionar el flux

Manage flow

 

 • Entendre el flux com a moviment del treball

 • Gestionar el flux perquè sigui regular i predictible

 • Utilitzar dades

04

Fer les polítiques explícites

Make policies explicit

 • Disposar de polítiques acordades, visibles per a totes les persones involucrades

 • Contemplar: Criteris de pull, límits de WIP, Classes de Servei, Gestió de dependències i bloquejos, etc.

imatyge d'una màquina d'escriure antiga

05

imatge de tres telèfons de manivela antics penjats a la paret

Implementar cicles
de retroalimentació

Implement feedback loops

 • Establir cicles de retroalimentació a la cadència adequada

 • Promoure la col·laboració, l’aprenentatge i les millores

 • Basar-se en les dades

06

Millorar col·laborativament, evolucionar experimentalment

Improve collaborattively, evolve experimentally

 • Utilitzar el mètode científic

 • Impulsar canvis basant-ses en hipòtesis

 • Executar experiments amb la tranquil·litat de poder fallar

imatge de cotxes aparcats evolucionant de models més antic a més modern
bottom of page