top of page

Principis de
Gestió del Canvi
de Kanban

 

Kanban Change Management Principles

El Mètode Kanban porta el canvi a totes les àrees de l'empresa. Generalment, la gent que hi treballa, sol ser bastant escèptica davant els canvis, ja que qualsevol canvi fa el futur més  incert. Kanban reconeix aquests aspectes del comportament humà a través dels seus tres Principis de Gestió del Canvi. Aquests principis busquen la transformació organitzativa de l'empresa mitjançant la reducció de la resistència al canvi, i l'augment de la seva persistència.

Principis de Gestió del Canvi

01

imatges d'una pila de llibres de diversos temes sobre una taula de fusta

Començar amb el que es fa ara

 

Start with what you do now

 • Entendre els processos actuals, tal com s'implementen a la pràctica

 • Respectar els rols, les responsabilitats i els càrrecs existents

 • Valorar les pràctiques existents i els professionals actuals per tal d'esperar una menor resistència al canvi

02

Aconseguir acords per a cercar la millora mitjançant el canvi evolutiu

 

Agree to pursue improvement through evolutionary change

 • Aconseguir petits canvis continus i incrementals

 • La millora ha de ser evolutiva i no un canvi radical que pugui topar amb la resistència de l'organització

 • Els processos actuals són dignes de ser respectats, i no cal negar o canviar-ho tot completament

imatge de peus i cames d'una persona jove amb bambes pujant una escala

03

imatge de quatre persones d'esquena mirant la posta de sol des d'un terrat d'un edifici d'una ciutat

Fomentar actes de
lideratge a tots els nivells

 

Agree to pursue improvement through evolutionary change

 

 • Focalitzar-se en la millora del flux de valor i deixar d'estar pendents de quines feines fa cadascú

 • Qualsevol membre de l'equip ha de ser capaç de comprendre la situació i detectar possibles oportunitats de millora

 • Fomentar una mentalitat de millora contínua (Kaizen) a tots els nivells per a assolir un rendiment òptim

Principis de
Prestació del Servei de Kanban

 

Kanban Service Delivery Principles

El Mètode Kanban planteja que totes les organitzacions poden ser vistes com a una xarxa de serveis interdependents, on la sortida d'un és l'entrada d'un altre. Kanban, amb això, reconeix  tres Principis de Prestació de Serveis,  que posen en relleu l'alt valor que suposa l'orientació al client de cadascun d'aquests serveis dins de l'empresa.

Principis de Prestació del Servei

04

Comprendre i focalitzar-se en les necessitats i expectatives dels clients

 

Understand and focus on customer needs and expectations

 • Primer de tot, comprendre les necessitats dels clients, interns o externs a l'organització

 • La finalitat de la millora contínua que planteja el Mètode Kanban és aconseguir millorar la satisfacció dels clients

 • Entendre les expectatives dels clients pel que fa a qualitat, velocitat, preu, experiència i usabilitat

imatge d'un dependent en una botiga de pa atenent a una clienta

05

imatge de quatre persones assegudes al voltant d'una taula prenent notes de reunió amb bolígrafs i llibretes

Gestionar el treball, deixar que la gent s’organitzi al seu voltant

 

Manage the work, let the people organize around it

 • Deixar de gestionar les persones, centrar-se en els processos i començar a gestionar el treball i la millora dels sistemes de treball

 • Proporcionar la formació i les eines adequades per tal que la gent es desenvolupi tan bé com pugui, i es puguin detectar i implementar oportunitats de millora

06

Evolucionar les polítiques per a millorar els resultats dels clients i del negoci

 

Evolve policies to improve customer and business outcomes

 • Tota organització es pot considerar ecosistema de serveis interdependents, interconnectats entre ells i el què es busca és, precisament, la millora en la interacció de tots ells

 • Evolucionant les polítiques de funcionament, i mitjançant una sèrie de cadències, es busca propiciar la millora d'aquest ecosistema de serveis

imatge d'una pissara escrita amb guix en una aula de ciències
bottom of page