top of page

Com els valors de Kanban milloren la productivitat de les empreses

Més enllà dels valors empresarials, les organitzacions que apliquen el Mètode Kanban, es beneficien dels seus valors. Coneixent-los i aplicant-los, els equips poden obtenir tots els beneficis del sistema Kanban, i augmentar la productivitat del negoci. I no només això, sinó que també, tots els seus processos comencen a ser més predictibles.


imatge d'una cadena de ferro d'un vaixell on un raig de sol de darrera hora de la tarda passa per una de les baules, amb la silueta d'uns edificis de cases al costat d'un riu al fons

01. Acord


El primer a la llista de valors fonamentals de Kanban que revisarem és l'acord, que està molt relacionat amb el valor de la comprensió que veurem més endavant, doncs ambdós tenen com a resultat una implementació de Kanban més efectiva.


Un dels principis de Kanban és: "Aconseguir acords per a cercar la millora mitjançant el canvi evolutiu". Després d'arribar a una comprensió comuna de l'estat actual del procés, és necessari que tothom arribi a un acord, a un alineament sobre el problema i com resoldre'l

Sense aquest acord del qual parlen els principis de Kanban, no serà possible tirar endavant, almenys plenament, cap de les iniciatives. Hi haurà divisió, confusió, desacord i desalineació que farà que l'equip no progressi.


Per tal de garantir la productivitat en el negoci, sempre cal arribar a un acord o alineació abans de submergir-se excessivament en els detalls de com anar avançant. D'aquesta manera, queda definida la visió de l'equip sobre quin ha de ser l'estat futur ideal per al procés.


 

02. Col·laboració


Una aproximació col·laborativa per a la millora de processos empeny a tothom a ser no només responsable del seu treball sinó, també, responsable de com millorar-lo.


La pràctica de Kanban: "Millorar col·laborativament, evolucionar experimentalment", destaca l'ús de models i el mètode científic en l'evolució de sistemes i processos de treball. Aquesta pràctica garanteix una visió objectiva, i basada en dades, per a la millora contínua, però sempre de manera col·laborativa

 

03. Enfocament al Client


Quan els equips adopten un enfocament al client (intern o extern) per a completar el seu treball, reconeixen el valor inherent de les tasques que fan. Ja no es tracta només de fer les coses, sinó de fer-les bé i aportar valor al client.


L'enfocament al client està relacionat amb la pràctica de Kanban:"Gestionar el flux", doncs un flux suau i eficient dóna com a resultat una entrega més ràpida, de major qualitat i amb uns nivells més alts de valor per al client

En aquest context, quan hi ha un enfocament al client, vol dir que estem fent un treball que satisfà les seves necessitats i expectatives. Fent-ho, s'augmenta la productivitat perquè es disminueix la reelaboració dels treballs i els residus.


 

04. Comprensió


Abans de començar qualsevol canvi que es vulgui dur a terme en qualsevol organització, primer de tot, cal establir una comprensió comuna de tot el que s'està fent. Què és el que s'està intentant canviar? Quina part del procés necessita millorar? Com són les coses actualment? Per què són així?


Un dels principis de Kanban més coneguts és:"Començar amb el què es fa ara". La comprensió de l'actual sistema és el primer pas per a poder-lo millorar

Per tal de ser plenament productiu en el negoci, primer de tot cal saber què es vol canviar o implementar. La comprensió ajuda a ancorar a tothom, i a establir l'autoconsciència sobre com és el procés i per què cal millorar-lo.


 

05. Equilibri


Mantenir un flux del treball constant i equilibrat és d'extrema importància. Quan el treball en curs es limita, els equips estan més centrats a entregar treball de qualitat i de manera ràpida. Quan el treball dels equips arriba als clients més ràpidament, el feedback també es rep més ràpidament, i això accelera el procés d'aprenentatge i ajustar els plans, en cas que sigui necessari.


El valor de l'equilibri té a veure amb una de les pràctiques de Kanban:"Limitar el treball-en-curs". Està demostrat: limitar el work-in-progress (WIP) contribueix a un major nivell de productivitat de l'equip

Quan en un sistema Kanban es visualitzen diferents fluxos o tipus de treball diferent, es fa tot més transparent i és més fàcil trobar un equilibri en l'entrega de totes les varietats de treball.


 

06. Flux del Treball


El flux del treball és com els elements de treball passen per un procés o sistema. Com acabem de veure, l'objectiu és aconseguir un flux del treball estable i constant, per això és important entendre com el treball flueix i acordar què cal canviar i com fer-ho. Finalment, cal mesurar l'impacte dels canvis aplicats i avaluar si el flux del treball està millorant o no.


"Gestionar el flux" és alhora una de les pràctiques de Kanban i un dels seus valors, i és clau per a l'èxit de qualsevol implementació d'un sistema Kanban

Cal posar èmfasi en el flux del treball, doncs sense una sòlida comprensió dels fluxos involucrats en el negoci, els esforços per millorar-ne els resultats seran en va. Al cap i a la fi, la productivitat de qualsevol procés depèn de si el treball pot passar sense problemes a través seu.


 

07. Lideratge


Per a exercir el lideratge no és necessari disposar de cap títol o estar en segons quina posició o títol, doncs quan l'entorn de treball i la cultura empresarial són propicis perquè els equips s'autoorganitzin, qualsevol persona pot mostrar actes de lideratge. En aquest context, els equips no depenen de l'alta direcció de les empreses per a prendre decisions i impulsara canvis.


Un altre dels principis de Kanban és: "Fomentar actes de lideratge a tots els nivells", és a dir, s'incentiva aquest valor de lideratge a qualsevol nivell de l'estructura organitzativa

Amb aquest lideratge a tots els nivells, es demostra respecte mutu, confiança i suport entre la direcció de l'empresa i els contribuents individuals que hi treballen. Com que hi ha comprensió i alineació amb tots els involucrats en el negoci, és més fàcil per als equips exercir el lideratge i augmentar les seves possibilitats d'èxit.


 

08. Respecte


A diferència d'altres mètodes de millora de processos que, com a punt de partida, introdueixen canvis en rols o títols, Kanban té un ritme evolutiu i incremental a l'hora de gestionar el canvi. Aquesta aproximació enfocament no radical de Kanban enfront del canvi és un dels aspectes pels quals molts equips es veuen atrets.


El més conegut dels principis de Kanban:"Començar amb el què es fa ara" també té a veure amb respectar els rols, les responsabilitats i els càrrecs existents a l'empresa

Per a la millora de la productivitat empresarial és inevitable haver d'implementar canvis. Si es vol fer de manera efectiva i amb una menor resistència per parts dels equips és imprescindible fer-ho a partir del respecte als rols, responsabilitats i processos existents i, a partir d'aquí, fent que tots els seus membres participin en l'evolució. D'aquesta manera, hi haurà menys confusió, s'evitarà l'especulació i s'alleugerirà l'ansietat pel canvi.


 

09. Transparència


Kanban crea transparència fent que el treball i el seu flux siguin visibles per a tothom. També crea transparència fent explícites les polítiques i els paràmetres del procés, facilitant-ne l'execució i la presa de decisions. Finalment, Kanban crea transparència establint punts d'interacció entre l'empresa i els seus clients; és un feedback a qui tothom té accés.


El valor de la transparència està molt relacionada amb tres de les pràctiques de Kanban:"Visualitzar", "Fer les polítiques explícites" i "Implementar cicles de retroalimentació"

La transparència ajuda a millorar la productivitat de les empreses, ja que facilita als equips trobar ineficiències, colls d'ampolla i àrees de millora.


Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page