top of page

(1/2) Com es poden implementar amb Kanbanize les sis Pràctiques de Kanban?

Kanbanize és una eina per a la gestió àgil de projectes i portafolis que permet implementar les pràctiques del mètode Kanban de manera molt senzilla. En aquest primer article d'un total de dos, analitzem tres de les sis pràctiques de Kanban des del punt de vista d'aquest software imprescindible per a tota transformació Lean/Agile a qualsevol organització.


imatge d'un home treballant en un taller mecànic ple d'eines antigues

Les sis pràctiques de Kanban: visualitzar, limitar el treball-en-curs, gestionar el flux, fer les polítiques explícites, implementar cicles de retroalimentació, i millorar col·laborativament i evolucionar experimentalment, poden implementar-se molt fàcilment amb algunes de les funcionalitats de Kanbanize.


Aquesta és la primera de les dues entrades amb les quals s'ha dividit aquest article al blog; la segona d´elles està publicada al següent enllaç


01. Visualitzar


Amb Kanbanize podem construir un model visual en el qual reflectir com treballem actualment.


Per exemple, en el tauler que es mostra a continuació hi ha definits dos fluxos de treball diferents:

 • Flux de Treball (Projectes): per a visualitzar l'estat global de tots els projectes

 • Flux de Treball (Tasques): per a visualitzar el detall de les tasques de cadascun d'ells

Ambdós, estan compostos per cinc àrees, també anomenades seccions: Backlog, Pendent, En Curs, Fet i Ready to Archive. Per conveni, per tal de mantenir la consistència entre diferents taulers d'un sistema Kanban, el codi de colors sempre és el mateix: gris, blau, taronja, verd i lila, respectivament.


Tot i això, per a cada flux de treball s'han especificat diferents etapes per les quals passa el treball, de principi a fi del procés:

 • Flux de Treball (Projectes): les etapes es corresponen amb les àrees

 • Flux de Treball (Tasques): l'àrea o secció En Curs es descompon en quatre etapes: Fase 1, Fase 2, Fase 3 i Fase 4


captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de kanban de visualitzar

Visualitzar | Kanbanize


Fixeu-vos, en aquest exemple, que el Projecte 2 està a l'àrea de Pendent del flux de treball de projectes perquè totes les seves cinc tasques associades (Tasca 15, Tasca 20, Tasca 21, Tasca 22 i Tasca 23) estan també a l'àrea de Pendent del flux de treball de tasques.


El Projecte 1, en canvi, ja es troba en l'àrea En Curs perquè, tot i que algunes de les seves tasques encara estan pendents (1 tasca en gris en el Backlog i 4 tasques en blau en el Pendent de començar), moltes ja s'han començat (8 tasques en taronja a En Curs) o, inclús, algunes s'han finalitzat (3 tasques en verd en el Fet).


En el cas concret del Flux de Treball (Tasques) s'ha dissenyat dos fluxos de treball diferents (amb una secció En Curs diferent per a cadascun d'ells):

 • Carril per Defecte: amb un En Curs amb quatre etapes (Fase 1, Fase 2, Fase 3 i Fase 4)

 • Carril per Urgències: amb un En Curs amb una única etapa (Fase 1)

 

02. Limitar el treball-en-curs


Amb les eines d'edició de fluxos de treball (Edit Workflows) de Kanbanize, no només podem lliurement dissenyar el tauler que millor s'adapti a les nostres necessitats sinó que també podem configurar moltes de les seves opcions.


Una d'elles és l'opció que ens permet implementar la pràctica de Kanban de limitar el treball-en-curs (work-in-progress o WIP), segons el nombre de targetes o la mida de les targetes, i a múltiples nivells (per a tota una àrea, per a una columna, per a un carril, per a una casella concreta o, fins i tot, per a un usuari concret).


captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de kanban de limitar el treball-en-curs

Limitar el treball-en-curs | Kanbanize


En aquest exemple, s'ha limitat el treball en curs de manera que:

 • Només hi pot haver un projecte en curs (per això la capçalera es mostra en color groc, per indicar que s'ha assolit el màxim permès)

 • Només hi poden haver cinc tasques pendents (aleshores, com que n'hi ha sis i l'hem excedit, la capçalera es mostra en color vermell)

 • Només hi poden haver vuit tasques en curs (es mostra la capçalera en color groc per indicar que estem just al màxim permès, doncs la Tasca 8 del Carril per Urgències també forma part d'aquesta àrea)

 • Només hi poden haver dues tasques a cada una de les columnes de les fases de les tasques en curs (veiem que la Fase 1 es mostra sense acolorir perquè està a 1/2, mentre que la Fase 2 i la Fase 4 es mostren en color groc perquè estan a 2/2 i, finalment, la Fase 3 es mostra en color vermell perquè està a 3/2)

 • Només hi pot haver una tasca en curs al Carril per Urgències


 

03. Gestionar el flux


Amb Kanbanize disposem de tot el necessari per a gestionar el flux perquè sigui regular i predictible. Això significa gestionar el moviment del treball, és a dir, cal estar amatent als riscos que fan que el treball del nostre procés quedi aturat: principalment, bloquejos i dependències, però també prioritats.


captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de kanban de limitar gestionar el flux

Gestionar el flux | Kanbanize


Al nostre exemple, veiem que tenim la Tasca 16 i la Tasca 10 amb un bloqueig genèric (que ens obliga a descriure els motius del bloqueig) i la Tasca 12 amb un bloqueig extern (depèn d'altres equips). Gestionar aquests bloquejos hauria de ser la prioritat de l'equip i, per tant, hi hauria d'haver polítiques clarament definides sobre com actuar en aquests casos, que s'haurien de tractar en totes les reunions, fins a resoldre'ls.


A més, visualment, també veiem que la Tasca 17 té com a precedent la Tasca 7, i la Tasca 18 té com a precedent la Tasca 11 (cal deixar el cursor sobre la targeta per identificar qualsevol relació d'antecessor i precedent). De nou, és imprescindible gestionar aquestes dependències entre els treballs mitjançant polítiques de prioritat i converses durant les reunions.


Tant els bloquejos com les dependències del treball són dos dels riscos més comuns que cal gestionar per tal de no endarrerir o aturar el flux del procés. En aquest sentit, Kanbanize facilita molt aquesta tasca.


Aquesta és la primera de les dues entrades amb les quals s'ha dividit aquest article al blog; la segona d´elles està publicada al següent enllaç

Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page