top of page

Kanban per als Scrum Teams (amb Kanbanize)

Afegir algunes de les Pràctiques de Kanban en el dia a dia d'un Scrum Team aporta una nova perspectiva als seus membres, focalitzant-los en el flux del treball i beneficiant-los de l'aplicació conjunta de Kanban i Scrum. En aquest article ens centrarem en l'ús de Kanbanize com a complement perfecte per als equips que, dins el marc de treball de l'Scrum, utilitzen Kanban per tal de millorar la transparència, la visualització i la gestió del flux de treball dins d'un Sprint.


imatge d'un grup de nois i noies vistos des de dalt abraçats els uns amb els altres mirant cap a l'interior de la rotllana mentre parlen al costat d'un passeig vora l'aigua


Els Scrum Teams poden aconseguir optimitzar el flux el treball, entès com a moviment del valor a través del sistema durant un Sprint, mitjançant les quatre Pràctiques de Kanban que s'expliquen a continuació (en aquesta ocasió acompanyades per captures de pantalla de Kanbanize).


L'ús de Kanban dins de l'Scrum es tradueix en una millora general de l'eficiència, l'efectivitat i la predictibilitat del procés


01. Visualitzar


Amb Kanbanize és molt senzill construir un model visual en el qual l'equip pugui reflectir el treball que es realitza al llarg de diferents Sprints. En aquest exemple, el primer flux de treball que es mostra és una línia de temps que delimita els diferents Sprints de l'equip a quinze dies de durada:


captura de pantalla de kanbanize on es mostra com un equip scrum pot utilitzar kanban

Scrum | Kanbanize


En aquest mateix tauler es mostren altres fluxos de treball (Èpiques, Característiques, Històries d'Usuari i Tasques), amagats a la captura de pantalla anterior, que poden ser utilitzades per l'Scrum Team en cas de considerar-se necessari:


captura de pantalla de kanbanize on es mostra com un equip scrum pot utilitzar kanban

Històries d'Usuari a l'Scrum | Kanbanize


En qualsevol cas, el disseny del tauler Kanban hauria de portar a l'Scrum Team a tenir les converses adequades, en el moment adequat, al voltant de la informació que en ell s'hi visualitza.


La Visualització mitjançant un tauler Kanban és la manera en què l’Scrum Team fa el seu flux de treball transparent

 

02. Limitar el treball-en-curs


Amb les eines d'edició de fluxos de treball (Edit Workflows) de Kanbanize, es poden configurar algunes opcions com, per exemple, la limitació del treball-en-curs (work-in-progress o WIP), a múltiples nivells (per a tota una àrea, per a una columna, per a un carril, per a una casella concreta o, fins i tot, per a un usuari concret).


En l'exemple anterior, s'ha limitat el treball en curs de manera que:

  • Com a màxim hi poden haver cinc tasques en curs en Desenvolupament (agregant el nombre de tasques de les dues subcolumes: Desenvolupament en Curs i Desenvolupament Finalitzat)

  • Com a màxim hi poden haver quatre tasques en Test

  • Només hi poden haver una única tasca a Tasques Urgents


Limitar el WIP ajuda a que el treball flueixi, i millora l’autogestió, l’enfocament, el compromís i la col∙laboració de tot l’Scrum Team

 

03. Gestionar el flux


Amb Kanbanize es disposa de tot el necessari per a gestionar el flux perquè sigui regular i predictible. Això significa estar atent als riscos que fan que el treball del procés s'alenteixi o, fins i tot, quedi totalment aturat: estem parlant de la gestió de bloquejos i dependències, però també de prioritats.


Dins d’un Sprint, la gestió activa dels elements de treball en curs per part de l’Scrum Team pot adoptar diverses formes, entre d’altres, les següents:


  • Cal assegurar que els elements de treball només entren (són estirats) al flux de treball a la mateixa velocitat a la qual en surten

  • Cal vetllar perquè els elements de treball no es deixin envellir innecessàriament un cop dins el flux de treball

  • Cal respondre ràpidament a elements de treball bloquejats o que estiguin a les cues, així com a aquells que sigui previsible que superaran els Temps de Cicle (Cycle Time) o Expectatives de Nivell de Servei (SLE - Service Level Expectation) previstos


Limitar el WIP per si sol no és sificient, i cal Gestionar el flux, actuant activament sobre els elements del treball en curs per tal d'assolir un flux de treball estable

 

04. Fer les polítiques explícites


Aquesta pràctica de Kanban suposa que cal tenir unes polítiques de funcionament definides, acordades i visibles per part de totes les persones involucrades en el desenvolupament del treball a realitzar, en aquest cas per tots els membres de l'Scrum Team. Amb Kanbanize es poden definir regles de funcionament a diversos nivells: per a tot el tauler, per a cadascun dels fluxos de treball o, fins i tot, per a cada una de les columnes o fases d'aquests fluxos.


Inspeccionant i adaptant les seves Polítiques explícites, l'Scrum Team millora l'empirisme i optimitza el valor de tot el que entrega al client

 

Finalment, l’Scrum Team utilitza els Esdeveniments existents a l’Scrum com a Cicles de Retroalimentació per tal de millorar les seves polítiques de funcionament i, en el cas concret de l'Sprint Retrospective, disposa d'una oportunitat formal, dins de cada Sprint, per a Millorar col·laborativament i Evolucionar experimentalment.


La inspecció de mètriques i analítiques basades en el flux del treball és imprescindible per tal de reforçar la perspectiva empírica de l'Sprint Planning, l'Sprint Review i l'Sprint Retrospective

Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page