top of page

(2/2) Com es poden implementar amb Kanbanize les sis Pràctiques de Kanban?

Ja hem vist que Kanbanize és una eina per a la gestió àgil de projectes i portafolis que permet implementar les pràctiques del mètode Kanban de manera molt senzilla. En aquest segon i darrer article, analitzem les tres pràctiques de Kanban que ens manca comentar des del punt de vista d'aquest software imprescindible per a tota transformació Lean/Agile a qualsevol organització.


imatge d'un munt d'eines antigues per al treball en un taller mecànic

Joao Alexandre Paulo | Unsplash


Les sis pràctiques de Kanban: visualitzar, limitar el treball-en-curs, gestionar el flux, fer les polítiques explícites, implementar cicles de retroalimentació, i millorar col·laborativament i evolucionar experimentalment, poden implementar-se molt fàcilment amb algunes de les funcionalitats de Kanbanize.


Aquesta és la segona de les dues entrades amb les quals s'ha dividit aquest article al blog; la primera d´elles està publicada al següent enllaç


04. Fer les polítiques explícites


Aquesta pràctica de Kanban suposa que cal tenir unes polítiques de funcionament definides, acordades i visibles per part de totes les persones involucrades en el desenvolupament del treball a realitzar. Kanbanize facilita molt aquesta tasca, ja que permet definir regles a nivell de tot el tauler, per a cadascun dels fluxos de treball o, fins i tot, per a cada una de les columnes o fases d'aquests fluxos.


captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de kanban de fer les polítiques explícites

Fer les polítiques explícites | Kanbanize


En aquest exemple podem veure el detall de tot el que podem fer, concretament, per a la Fase 2: des de descriure una política general per aquesta fase, fins a establir clarament els criteris de sortida del treball cap a la fase següent, definir les expectatives de nivell de servei (SLE - Service Level expectactions) per determinar el temps que hi hauria de romandre un tipus de treball concret, configurar si es tracta d'una columna d'activitat o una cua d'espera, o, fins i tot, associar-hi regles de negoci que determinin la lògica de comportament o desencadenin accions quan es compleixin certes condicions.


 

05. Implementar cicles de retroalimentació


Els cicles de retroalimentació a la cadència adequada promouen la col·laboració, l'aprenentatge i les millores. Kanbanize permet ajustar la visualització de la informació del tauler Kanban, de manera que l'equip es pugui focalitzar en allò que interessa en cada cas.


Si es tracta del Team Kanban Meeting, la reunió que un equip utilitzant Kanban podria dur a terme diàriament, durant uns 15 minuts, el tauler podria ser similar al següent:


captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de kanban d'implementar cicles de retroalimentació, en concret el team kanban meeting

Implementar cicles de retroalimentació - Team Kanban Meeting | Kanbanize


A l'exemple, s'ha amagat tota la informació relativa a la secció del Backlog i del Fet. A més, mitjançant els filtres, es posa el focus als treballs bloquejats (Tasca 16, Tasca 12 i Tasca 10), de la mateixa manera que es podria centrar l'atenció a les dependències o també als errors (bugs) en el treball ja ha estat entregat, però que no és correcte cal dedicar-hi més esforç per tal de resoldre'ls.


 

Si es tracta del Replenishment Meeting, a demanda o de manera recurrent, per exemple, setmanalment, on se seleccionen els treballs de la secció de Backlog que passen a la secció de Pendent i que l'equip es compromet a treballar fins a entregar-los, el tauler podria ser similar al següent:


captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de kanban d'implementar cicles de retroalimentació, en concret el replenishmnet meeting

Implementar cicles de retroalimentació - Replenishment Meeting | Kanbanize


En aquesta ocasió, s'ha amagat tota la informació Aigües Avall (Downstream Kanban), a excepció de la secció Pendent, per tal de poder-se focalitzar, Aigües Amunt (Upstream Kanban), en l'embut d'opcions de la secció Backlog.


 

Finalment, si es tracta del Delivery Planning Meeting, segons la cadència d'entrega de l'equip, el tauler podria ser similar al següent:captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de kanban d'implementar cicles de retroalimentació, en concret el delivery planning meeting

Implementar cicles de retroalimentació - Delivery Planning Meeting | Kanbanize


Aquesta vegada, la informació que s'ha deixat sense ocultar són les darreres fases de la secció En Curs i la secció de Fet, per tal de poder-se focalitzar plenament en la planificació de l'entrega del treball realitzat al client.


 

06. Millorar col·laborativament, evolucionar experimentalment


Finalment, Kanbanize no només permet traslladar de manera molt senzilla qualsevol canvi desitjat al disseny actual del sistema Kanban, desde Edit Workflows, sinó que, des de Show Analytics, s'accedeix al potent mòdul estadístic que permet disposar de totes les dades per a realitzar hipòtesis de millora i poder-les validar.


captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de millorar col·laborativament i evolucionar experimentalment mitjançant l'edició dels fluxos de treball (edit workflows)

Millorar col·laborativament, evolucionar experimentalment - Edit Workflows | Kanbanize


Les possibilitats d'aquest darrer mòdul d'analítiques són moltes i molt potents, doncs, de manera automàtica, ens proporciona totes les mètriques necessàries per a la millora i evolució del procés que actualment s'estigui gestionant amb el sistema Kanban.


captura de pantalla de kanbanize on es mostra la pràctica de millorar col·laborativament i evolucionar experimentalment mitjançant la visualització de les analítiques (show analytics)

Millorar col·laborativament, evolucionar experimentalment - Show Analytics | Kanbanize


A l'exemple, es mostra un Cycle Time Scatter Plot, una de les eines que ens proporciona Kanbanize per a poder analitzar dades quantitatives i qualitatives sobre els temps d'entrega, mostrant com és d'aleatori el procés col·locant tots els temps de cicle en un diagrama de dispersió.


Aquesta és la segona de les dues entrades amb les quals s'ha dividit aquest article al blog; la primera d´elles està publicada al següent enllaç

Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page