top of page

Com es llegeix un CFD?

L'objectiu d'un CFD - Cumulative Flow Diagram (Diagrama de Flux Cumulatiu) és mostrar visualment l'estabilitat d'un procés al llarg del temps. Mitjançant l'anàlisi del seu flux del treball es podrà saber en quins aspectes caldrà focalitzar-se per tal millorar la seva productivitat i eficiència.


imatge d'un noi jove, artista de carrer, amb una guitarra a la falda, assegut en una cadira mentre la gent passa per davant de tres pots per recollir monedes, esperant que la resta de membres del grup estiguin a punt per començar a tocar

Els CFD mostren, de manera acumulada, les arribades i les sortides d'un procés, i permeten mesurar com han progressat els elements de treball al llarg dels diferents estats del flux de treball. Per tant, són un potent indicador del rendiment passat i present de l'equip.


Un Cumulative Flow Diagram dóna una visió quantitativa i qualitativa dels problemes del procés, i permet detectar els primers indicis de canvis en el flux del treball

D'un sol cop d'ull, ofereixen una gran quantitat d'informació que permet explicar certes situacions del passat i del funcionament actual, però no es pot utilitzar per fer prediccions o pronòstics futurs de cap classe.


imatge d'un noi jove, artista de carrer, amb una guitarra a la falda, assegut en una cadira mentre la gent passa per davant de tres pots per recollir monedes, esperant que la resta de membres del grup estiguin a punt per començar a tocar

 

Com es llegeix un Cumulative Flow Diagram?


L'eix de les X representa la línia dels temps del procés. L'eix de les Y representa el recompte acumulat dels elements de treball en el procés. Cada banda de la gràfica representa una columna del tauler Kanban corresponent. En la mesura en què es va fent pull dels elements de treball des del tauler Kanban, al CFD passen d'una banda a una altra i, quan finalment són completats, s'acumulen a la darrera de les bandes, que no deixa de créixer mai.


Els CFD ofereixen una visualització concisa i consistent de les tres mètriques del flux:


  • Treball en Curs (WIP o Work in Progress)

  • Temps de Cicle (Cycle Time)

  • Rendiment (Throughput)


cumulative flow diagram amb les tres metriques bàsiques del flux representades

 

01. Treball en Curs (WIP o Work in Progress)


En un CFD podem visualitzar la quantitat de treball en curs en cadascun dels estats que hi hagi definits en el procés a qualsevol moment del temps. Està representat per la distància vertical entre les línies de cadascuna de les bandes (cada estat té una línia d'arribada i una línia de sortida).


cumulative flow diagram amb el treball en curs representat


Com més alta és la banda, més treball en curs hi ha en aquella fase del procés, el que va associat a Temps de Cicle més llargs.
 

02. Temps de Cicle (Cycle Time)


En un CFD, la distància horitzontal entre el primer estat i el darrer mostra el Temps de Cicle mig aproximat dels elements de treball, és a dir, de manera aproximada, representa el temps mitjà que passa des que són demanats fins que es finalitzen.


cumulative flow diagram amb el temps de cicle representat


Un flux de treball òptim és aquell en el que totes les bandes progressen en paral·lel, ja que significa que els Temps de Cicle es mantenen constants 

03. Rendiment (Throughput)


La línia superior de la darrera banda d'un CFD, és a dir, la darrera de les línies, representa la quantitat de treball acumulat que un equip ha realitzat fins a un punt determinat en el temps.


cumulative flow diagram amb el rendiment representatEl pendent d'aquesta línia entre dos punts qualsevol en el temps mostra el Rendiment mitjà de l'equip.
 

Finalment, analitzant la Taxa d'Arribada (Arrival Rate) i la Taxa de Sortida (Arrival Rate) d'un procés, ens permetrà saber com és d'estable el seu flux de treball. És a dir, si la distància entre la línia d'entrada i la línia de sortida de qualsevol banda és el mateix, el flux de treball en aquella fase és estable.


cumulative flow diagram amb la taxa d'arribada i la taxa de sortida representades

D'aquesta manera, es poden interpretant alguns dels patrons més comuns dels CFD:


  • Si les bandes es van eixamplant (comencen molt properes i acaben molt allunyades), és que hi ha un coll d'ampolla al sistema, doncs entren més elements de treball que els que en surten. Amb tota probabilitat, la multitasca o la realització d'activitats sense valor en un o més estats serà el problema


cumulative flow diagram amb les bandes que s'eixamplen

  • Si les bandes s'escanyen (comencen més separades i es van acostant), és que hi ha capacitat no utilitzada al sistema. És a dir, en un o més estats hi ha més capacitat de la que es necessita


cumulative flow diagram amb les bandes que s'estrenyen

  • Si les bandes van en paral·lel, significa que entren tants elements de treball com en surten i, conseqüentment, el procés és estable. Aquesta és la situació ideal, ja que l'equip es pot centrar en la reducció dels Temps de Cicle

cumulative flow diagram amb les bandes en paral·lel

Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page