top of page

(2/2) Les mètriques de Kanban

L'ús de mètriques és absolutament necessari per a poder entendre el rendiment de qualsevol equip que practiqui Kanban i vulgui descobrir on pot millorar. En aquest segon article, es tracten les mètriques addicionals del flux que, conjuntament amb les mètriques bàsiques, estan orientades a la millora de la prestació del servei que s'ofereix.


imatge d'unes mans dibuixant en una llibreta d'espiral unes gràfiques mitjançant una regla i un bolígraf

Totes les mètriques de Kanban, tant les bàsiques com les addicionals, estan orientades als objectius de Kanban: millorar la prestació del servei que prestem als clients (és a dir, entregar de manera més ràpida, però alhora amb la seguretat i la qualitat desitjades), i posant el focus en el flux de valor del procés mateix.


Aquesta és la segona de les dues entrades amb les quals s'ha dividit aquest article al blog; la primera d´elles està publicada al següent enllaç

 

Mètriques addicionals del flux


Les mètriques addicionals de Kanban només tenen sentit una vegada s'estan utilitzant i es dominen les mètriques bàsiques de Kanban:


01. Eficiència del Flux (Flow Efficiency)


Mesura el percentatge de temps d'entrega total on realment s'ha aportat valor amb relació al temps d'espera. És a dir, l'Eficiència del Flux és la relació que hi ha entre el temps total transcorregut mentre s'ha estat treballant activament (working time) sobre un element de treball respecte al temps total que s'ha trigat a finalitzar-lo, el seu temps de cicle (cicle time).


És fàcil entendre aquesta mètrica si es pensa que qualsevol treball que flueixi al llarg d'un sistema només pot estar en dos estats diferents:

  • S'hi està treballant activament (working time)

  • No s'hi està treballant activament (waiting time) perquè, o bé està bloquejat, o bé es troba en una cua d'espera


La reducció del temps d'inactivitat sobre un element de treball es traduirà immediatament en una millora del seu temps de cicle

Per tant, és essencial centrar les activitats de millora de qualsevol procés, no en el temps de treball, sinó en aquest temps d'espera.


L'Eficiència del Flux es pot analitzar fàcilment mitjançant una Gràfica d'Eficiència del Flux (Flow Efficiency Chart):


captura de pantalla de nave on es mostra una gràfica d'eficiència del flux

Aquesta gràfica permet identificar individualment els elements de treball amb els temps d'espera més llargs i, a escala general, supervisar les tendències d'eficiència del flux al llarg del temps.


A l'eix horitzontal de la gràfica hi ha el percentatge d'eficiència dels elements finalitzats al llarg del període escollit i, a l'eix vertical, en nombre d'elements de treball finalitzats. Analitzant cadascuna de les barres de la gràfica es pot veure el detall dels temps de cicle de tasques en concret que van restar en espera o en bloqueig i, al percentatge de la part superior esquerra, el valor actual i les tendències en l'eficiència del flux al llarg del temps.


Com més alta sigui el valor de l'Eficiència de Flux, més ràpida i constant serà la velocitat d'entrega dels serveis de l'equip

Per tal que aquesta gràfica tingui sentit, s'ha d'haver dissenyat un tauler Kanban que representi un flux de treball on es representi tant els estats de treball actiu en les tasques com els estats de cua, on les tasques es mantenen a l'espera de passar al següent estat. Serà aleshores quan es podrà utilitzar una Gràfica d'Eficiència del Flux per a entendre les raons dels retards dels elements de treball de l'esquerra de la gràfica (bàsicament seran bloquejos o temps d'espera en cues de treball).


 

02. Deute del Flux (Flow Debt)


Ens referim a Deute del Flux com a treball envellit, és a dir, quan un element de treball ha estat en curs més temps que el temps de cicle promig de la resta d'elements.


Si es permet un envelliment de les tasques, el sistema esdevindrà inestable

Com amb qualsevol altre deute, el Deute del Flux, s'haurà d'acabar pagant, i amb interessos. Això significa que, quan un element de treball acumula deute de flux, en realitat està envellint de manera artificial, doncs el treball en curs es deixa de banda per a poder treballar en altres elements que, de fet, han entrat més tard en el sistema. Això succeeix per diversos motius: quan es canvien les prioritats o els objectius un cop sobrepassar el punt de compromís, quan es volen accelerar treballs concrets, a causa de la definició de certes polítiques de pull o també de Classes de Servei (tant unes com altres, per una banda, poden ajudar a una millor gestió del treball, però per l'altra poden generar inestabilitats al sistema), per la gestió dels bloquejos, etc.


El Deute del Flux es pot analitzar fàcilment mitjançant una Gràfica d'Envelliment del Treball (Aging Chart):


captura de pantalla de nave on es mostra una gràfica d'envelliment del treball

Aquesta gràfica permet fer el seguiment del treball en curs actual del sistema, encara que també es pot aplicar a una data anterior per saber l'estat del procés en el passat.


Una Gràfica d'Envelliment del Treball utilitza el mateix format visual que el tauler Kanban, on cada columna de l'eix horitzontal representa un estat del flux de treball, mentre que l'eix vertical correspon al nombre de dies que un element de treball ha passat en curs.


Mitjançant una Gràfica d'Envelliment del Treball es pot fer el seguiment del treball en curs actual i identificar on s'alenteix el procés mentre els elements de treball encara estàn en curs

En una Gràfica d'Envelliment del Treball, un grup amb molts punts significa que hi ha massa treball en curs en un estat determinat del nostre flux de treball.


 

Aquesta és la segona de les dues entrades amb les quals s'ha dividit aquest article al blog; la primera d´elles està publicada al següent enllaç

Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page