top of page

(1/2) Les mètriques de Kanban

L'ús de mètriques és absolutament necessari per a poder entendre el rendiment de qualsevol equip que practiqui Kanban i vulgui descobrir on pot millorar. En aquest primer article d'un total de dos, es tracten les mètriques bàsiques del flux que, conjuntament amb altres mètriques addicionals, estan orientades a la millora de la prestació del servei que s'ofereix.


imatge d'una taula amb llibres, bolígrafs, una regla i un full de paper mil·limetrat amb una gràfica ascendent dibuixada en dos eixos: el de les X amb una línia de menys a més temps, i el de les Y amb una línia de més a menys fotut

Totes les mètriques de Kanban, tant les bàsiques com les addicionals, estan orientades als objectius de Kanban: millorar la prestació del servei que prestem als clients (és a dir, entregar de manera més ràpida, però alhora amb la seguretat i la qualitat desitjades), i posant el focus en el flux de valor del procés mateix.


Aquesta és la primera de les dues entrades amb les quals s'ha dividit aquest article al blog; la segona d´elles està publicada al següent enllaç

Kanban pretén dissenyar i millorar sistemes estables i predictibles, doncs això és el què ens permetrà entregar als clients projectes, productes o serveis d'alta qualitat i dins els terminis establerts.


Establir un flux de treball estable és la clau per a crear equips productius que tinguin èxit, doncs això ajuda a l’empresa a entregar més ràpidament al mercat i també a aportar més valor als clients

 

Mètriques bàsiques del flux


La majoria de mètriques de Kanban provenen de Lean Manufacturing, amb petits ajustos o aportacions procedents de la Indústria del Software. Totes elles es recopilen de manera automàtica, sense cap esforç i en molt poc temps, i de seguida ofereixen informació sobre l'estat general del projecte, producte o servei, sobre el rendiment de l'equip de treball i sobre la previsibilitat del procés.


Les tres mètriques bàsiques del flux són:


01. Treball en Curs (WIP o Work in Progress)


És la quantitat d'elements de treball en els que l'equip està treballant en un moment concret. És a dir, és el nombre total d'unitats de valor que han entrat en el procés, però encara no n'han sortit. Per a poder-les comptabilitzar, per tant, cal definir un punt d'arribada al procés (Punt de Compromís o Commitment Point) i un punt de sortida (Punt de Lliurament o Delivery Point).


El Treball en Curs és una mètrica tan important que les altres dues mètriques (Temps de Cicle i Rendiment) es defineixen en funció del WIP.

A més, el Treball en Curs, és l'única mètrica que té definida una Pràctica de Kanban específica: Limitar el WIP.


Sense aquesta limitació del Treball en Curs el més habitual és arribar a un dels problemes més comuns a molts processos: l'excés de WIP, que redueix la taxa d'entrega i augmenta el temps-al-mercat (time-to-market), i això repercuteix en la qualitat del servei, ja que, en definitiva, la moral de l'equip disminueix i augmenta la frustració dels seus membres.


 

02. Temps de Cicle (Cycle Time)


És la quantitat de temps que ha suposat a cadascun dels elements de treball en els que hem treballat completar el procés. És a dir, representa quant de temps un element de treball passa com a treball en curs (des del Punt de Compromís al Punt de Lliurament).


El Temps de Cicle sempre se sol definir d'aquests límits del sistema, on l'actuació de l'equip té opcions per canviar i millorar les coses, mentre que més enllà d'aquests límits és més difícil poder-hi impactar positivament.


El Temps de Cicle respón a la clàssica pregunta sobre l'estat del projecte: Quant de temps trigarà? o Quant temps falta per acabar?

Quan estarà acabat és una de les primeres preguntes que fan els clients o les parts interessades (stakeholders) una vegada hem acordat amb ells la realització d'un determinat treball o projecte. I per a poder respondre amb plenes garanties aquesta pregunta cal posar una especial atenció en què el flux del procés de desenvolupament sigui estable i, per tant, predictible.


Analitzar el Temps de Cicle, conjuntament amb la resta de mètriques de flux, ens permetrà saber en quina mesura el nostre flux és predictible i, en conseqüència, decidir quines accions es poden emprendre per millorar-lo. Així, en funció de les polítiques que es defineixin, hi haurà un flux més o menys estable: per exemple, mitjançant la definició de polítiques es pot evitar que es comenci més treball a un ritme més ràpid del que es pot finalitzar, es pot impedir que es treballi simultàniament en massa coses, es poden prioritzar correctament els treballs, gestionar de manera adequada els bloquejos, les dependències, els impediments, etc.)


 

03. Rendiment (Throughput)


És la quantitat d'elements de treball que es completen per unitat de temps. És a dir, representa la rapidesa amb què els elements de treball surten del sistema.


Les unitats de temps per a la medició del Rendiment del sistema Kanban es poden escollir lliurement i, per exemple, poden referir-se a: treballs/hora, experiments/dia, històries d'usuari/setmana, funcionalitats/mes, etc.


El Rendiment permet respondre a la pregunta que es fa habitualment al llarg del desenvolupament d'un projecte: Quantes noves funcionalitats s'obtindran a la pròxima entrega?

Per donar resposta a aquesta i altres preguntes sobre l'estat d'un projecte no cal dedicar esforços a comparar les estimacions previstes en la planificació amb l'avanç real del projecte, o a interpretar els quadres d'utilització dels recursos, sinó en les mètriques bàsiques del flux.


Aquesta és la primera de les dues entrades amb les quals s'ha dividit aquest article al blog; la segona d´elles està publicada al següent enllaç

Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page