top of page

(4/4) Cadències de Kanban, la clau per tal de millorar l'entrega de serveis

Els cicles de retroalimentació, a Kanban coneguts com a cadències, són necessaris en qualsevol organització que vulgui millorar l'entrega dels serveis que ofereix als seus clients. En la mesura en què vagi creixent el nivell de maduresa empresarial, caldrà anar adoptant el conjunt de cadències més adequat a cada moment. En el darrer article d'aquesta sèrie de quatre, es tracten les cadències orientades al quart nivell de maduresa, és a dir, quan l'orientació de l'empresa és a la seva cobertura de risc.


imatge de dos nois bessons jugant a escacs, un davant l'altre, en una habitació molt vella; el de l'esquerra juga amb les peces negres i porta un gersei blau marí amb caputxa, i mira com el seu germà, a la dreta de la taula, vestint una samarreta de màniga curta de color blau cel, fa la seva jugada amb les fitxes blanques

Les cadències del Nivell de Maduresa 4 són només dues, i amplifiquen algunes de les cadències del Nivell de Maduresa 2 i del Nivell de Maduresa 3 per tal de donar cobertura als riscos (risk-hedge) de l'empresa

 

Cadències del Nivell de Maduresa 4 (Maturity Level 4)


El conjunt de cadències per a empreses orientades a la seva cobertura de risc, les encaminen a un alt grau d'intimitat amb el client, a tenir en compte la seva competència, a prendre totes les decisions basant-se en les dades i a fomentar àmpliament el desenvolupament del lideratge dels seus treballadors/es.


El conjunt de Cadències del Nivell de Maduresa 4 són les següents:

 • Operations Review

 • Risk Review


 

Operations Review


Consideracions

 • L'Operations Review amplifica la cadència de l'Improvement Suggestions Review del Nivell de Maduresa 3

 • És una revisió sistemàtica i basada en dades de com funciona el Sistema de Sistemes


Objectius

 • Examinar la demanda i la capacitat de cadascun dels Sistemes Kanban, que conformen el Sistema de Sistemes, centrant-se en les dependències entre ells i els seus efectes


Entrades

 • Resum de les conclusions dels Service Delivery Review de tots els Sistemes Kanban

 • Informació sobre el rendiment general de l'empresa

 • Iniciatives de millora contínua sobre canvis que afectin a tot el sistema


Sortides

 • Suggeriments i decisions de millora, o canvis necessaris orientats a l'estratègia empresarial

 • Impacte que depèn del risc de la cua de la distribució de Lead Time, que caldrà informar a la Risk Review


Desenvolupament

 • L'àmbit de la revisió és un producte o una unitat de negoci

 • Es pretén entendre les dependències i exposar-ne els efectes interdependents

 • Se suggereixen esdeveniments Kaizen i s'assignen oportunitats de millora


Participants

 • SRM - Service Request Manager de cada Sistema Kanban

 • SDM - Service Delivery Manager de cada Sistema Kanban

 • Mànagers

 • Col·laboradors individuals

 • Representants dels clients per cada Sistema Kanban


Freqüència

 • Depenent del context, sovint mensual


Durada

 • Un màxim de 2 hores


 

Risk Review


Consideracions

 • La Risk Review amplifica la cadència del Blocker Clustering del Nivell de Maduresa 2

 • Connecta els riscos que es troben en el lliurament per gestionar i millorar-ne la planificació


Objectius

 • Comprendre i respondre als riscos per a poder efectuar un lliurament eficaç de productes i serveis d'un o més Sistemes Kanban


Entrades

 • Estat dels problemes i riscos de l'Operations Review i la Service Delivery Review

 • Decisions de la reunió del Delivery Planning Meeting


Sortides

 • Informació per la Delivery Planning Meeting

 • Habilitar els canvis en la prestació de serveis i en el disseny del Sistema Kanban (flux cap a les Service Delivery Reviews i l'Operations Review)


Desenvolupament

 • Analitzar cada risc utilitzant les dimensions de risc definides

 • Agrupar els riscos segons les accions de mitigació requerides

 • Tractar tots aquells temes que puguin tenir relació amb el risc:

  • Revisar les Classes de Servei: Encara són adequades? S'utilitzen? S'han fet excepcions? Hi ha un nou patró? Es necessita una nova classe de servei?

  • Revisar els Bloquejos: Prioritzar les accions de mitigació i reducció basant-se en l'anàlisi de clúster de bloquejos

  • Revisar les Polítiques de Cobertura de Risc: Cal considerar si la demanda observada recentment encaixa amb els patrons històrics i l'assignació de capacitat encara és adequada

  • Revisar les Polítiques de modelatge de la demanda: Cal ajustar les polítiques que divideixen la demanda en serveis dependents o compartits?


Participants

 • SDM - Service Delivery Managers

 • Qualsevol persona amb informació sobre els darrers bloquejos


Freqüència

 • Mensualment


Durada

 • Entre 1 - 2 hores


Comments


Ens convides a un cafè?

Si t'agrada el que fem per promoure el coneixement de Kanban en llengua catalana, t'aporta alguna cosa i t'ho pots permetre, convida'ns a un cafè!

bmc-button.png

Nosaltres t'estarem molt agraïts, ens animaràs a seguir endavant amb la nostra tasca i ens ajudaràs a mantenir el lloc web lliure de publicitat. 

Ah! I com que som molt conscient que no hi ha un Planeta B, l'1% dels ingressos en cafès els destinem a finançar l'eliminació de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Més informació aquí.

bottom of page