top of page
Logo de Kanban.cat

Kanban.cat

Tot sobre Kanban... en català!

KANBAN

Kanban?

Kanban és un mètode que serveix per a definir, gestionar i millorar els serveis que proporciona l'anomenat treball de coneixement (knowledge work).

Amb els seus orígens en el món de la fabricació,  Kanban no va trigar a convertir-se en un territori reclamat per a molts equips de desenvolupament de software àgil.

 

A l'actualitat, però, Kanban comença a ser reconegut per part de moltes organitzacions com a un mètode vàlid per al desenvolupament de l'agilitat del negoci, doncs permet millorar la satisfacció i les expectatives dels clients, l'eficiència dels processos i, al mateix temps, introduir una cultura de col·laboració, clarament orientada al client i a la millora continua.

En català?

Sí, en català, la nostra llengua. Actualment, amb deu milions de parlants, gairebé la meitat com a llengua materna, i amb un domini lingüístic de prop de 70.000 Km², el català es parla a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, la Franja de Ponent (a l'Aragó), la ciutat de l'Alguer (a l'illa de Sardenya), la Catalunya del Nord (a França) i també en petites comunitats d'arreu del món.

 

Existeix molta literatura i documentació sobre Kanban, en anglès i altres idiomes, però gairebé gens en llengua catalana. Aquesta és la motivació d'aquest lloc web. Volem que sigui un referent de qualitat per a totes aquelles persones que volen conèixer més sobre el Mètode Kanban sense haver d'estar traduint continguts en llengües diferents de la seva pròpia.

KANBAN Method

Kanban és un

MÈTODE

per a la gestió del treball del coneixement

(knowledge work)

KANBAN

La paraula kanban es pot aplicar a molts conceptes diferents però, originàriament, té varis significats

Tot Sistema Kanban consisteix en una determinada quantitat de targetes de senyal en circulació

El Mètode Kanban es va concebre com a un camí alternatiu a l'agilitat, com a un mitjà per a poder millorar la capacitat de resposta i adaptabilitat de les empreses, sense que sigui necessària cap revolució o reorganització significativa en les seves polítiques o maneres de treballar

David J. Anderson

En Japonès

Escrit en Kanji (caràcters xinesos) és  看板, i significa ‘senyal’ o ‘gran visual

Escrit en Hiragana (l’alfabet japonès) és かんばん, i significa ‘targeta de senyal

かんばん

En Xinès

En Japonès hi ha dos significats diferents, segons l'escriptura, en canvi, en Xinès n'existeix una versió.

 

Escrit en Kanji,  看板 aquests caràcters xinesos  signifiquen ‘mirar al tauler

 

看板

VALORS

VALORS

El Mètode Kanban es basa en un sistema de nou valors

Kanban Values

Valors de Kanban

Transparency

Transparència

Customer Focus

Enfoc al Client

Understanding

Comprensió

Balance

Equilibri

Flow

Flux

Agreement

Acord

Collaboration

Col·laboració

Leadership

Lideratge

Respect

Respecte

PRINCIPIS

PRINCIPIS

El Mètode Kanban defineix dos grups diferents de principis

Kanban Change Management Principles

Principis de Gestió del Canvi de Kanban

Start with what you do now

Començar amb el què es fa ara

Agree to pursue improvement through evolutionary change

Aconseguir acords per a cercar la millora mitjançant el canvi evolutiu

Encourage acts of leadership at every level

Fomentar actes de lideratge

a tots els nivells

Kanban Service Delivery Principles

Principis de Prestació de Serveis de Kanban

Understand and focus on customer needs and expectations

Comprendre i focalitzar-se en les necessitats i expectatives dels clients

Manage the work, let the people organize around it

Gestionar el treball, deixar que la gent s’organitzi al seu voltant

Evolve policies to improve customer and business outcomes

Evolucionar les polítiques per a millorar els resultats dels clients i del negoci

PRÀCTIQUES

PRÀCTIQUES

El Mètode Kanban estableix sis pràctiques generals

Kanban General  Practices

Pràctiques Generals de Kanban

Visualize

Visualitzar

Make policies explicit

Fer les polítiques explícites

Limit work-in-progress

Limitar el treball-en-curs

Implement feedback loops

Implementar cicles

de retroalimentació

Manage flow

Gestionar el flux

Improve collaborattively, evolve experimentally

Millorar col·laborativament,

evolucionar experimentalment

bottom of page